top of page

LEGAL DESIGN TURKEY

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni Legal Design Teknoloji Danışmanlık Dizayn Proje ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.("Legal Design Turkey, LDT ve/veya Şirket") tarafından oluşturulan/yönetilen çalışma gruplarına ve/veya projelere katılmanız, LDT tarafından yönetilen web siteleri aracılığıyla iletişime geçmeniz sırasında işlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Legal Design Turkey ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenme amacını ve vasıtalarını belirlemesi ile veri kayıt sisteminin kurulmasından sorumlu olması nedeniyle Kavalıdere Mah. Zeytindalı Cad. 14/7  A. Ayrancı Çankaya Ankara 06540 Türkiye adresinde yerleşik  Legal Design Teknoloji Danışmanlık Dizayn Proje ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.("Legal Design Turkey, LDT ve/veya Şirket") veri sorumlusudur. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

1. Legal Design Turkey tarafından kurulan/yönetilen çalışma gruplarına/topluluklara katılım halinde bizimle paylaşılan ve işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz:

 • Kimlik  Bilgileri: Ad, Soyad

 • İletişim Bilgileri: E-posta Adresi

 • Özlük Bilgileri: Özgeçmiş Bilgileri

 • Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri: Fotoğraf

Çalışma gruplarına/topluluklara katılımınız halinde, kimlik ve iletişim bilgileriniz  Legal Design Turkey tarafından çalışma grupları/toplulukların faaliyetlerini yürütmeleri kapsamında kullandıkları platformlara erişim sağlayabilmeniz amacıyla "Meşru Menfaat" hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Çalışma grubu/topluluk katılımınız sırasında bir projeye dahil olmanız halinde proje kapsamındaki görünürlüğünüzü arttırmak ve projeye sunduğunuz katkıyı ortaya koymak amacıyla kimlik, iletişim, özgeçmiş ve görsel işitsel kayıt bilgileriniz izin vermeniz halinde "Açık Rıza" hukuki sebebine dayanılarak sosyal medya hesaplarımızda ve internet sitemizde yayınlanmaktadır. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri çekebilir ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel online platformlarda halka açık bir şekilde paylaşımını durdurabilirsiniz.

2. İletişim Formu Kullanımı (Bize Ulaşın!) aracılığı ile bize ulaşmanız durumunda işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad

 • İletişim Bilgileri: E-posta Adresi

 • Müşteri İşlem Bilgileri: Mesaj Konusu, Mesaj İçeriği Bilgileri

İletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde yukarıda belirtilen verileriniz talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla "Meşru Menfaat" hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

3. Legal Design Turkey çekirdek ekip bünyesinde görev alma halinde işlenmekte olan kişisel verileriniz, sizlerle uygun kanallardan ekibe katılımınız sürecinde paylaşılmaktadır. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz;

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hizmet aldığımız Tedarikçilerimize,

Legal Design Turkey bünyesinde yürütülen projeler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla Proje Paydaşlarına/İş Ortaklarına,

Usulüne uygun bir şekilde talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

aktarılacaktır.

 

Legal Design Turkey Tarafından Kullanılan Uygulamalar

Legal Design Turkey tarafından kurulan/yönetilen topluluk ve/veya çalışma gruplarında süreç yönetimi, üretkenlik, video konferans, ekip içi iletişim faaliyetleri kapsamında çeşitli uygulamalar kullanılmaktadır. Legal Design Turkey ile yollarınızın bu şekilde kesişmesi halinde bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sizlerden bu uygulamaları kullanımınızı rica edeceğiz. 

Hangi uygulamaların kullanıldığına ve bu uygulamaların kişisel verilerinizi nasıl işlediğine ilişkin detaylı bilgiye periyodik olarak güncellediğimiz uygulama listesinden ilgili uygulamaya ilişkin alana giderek ulaşabilirsiniz.

 

KVKK 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde sayılan haklarınız aşağıdaki gibidir; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bize Ulaşın!

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ve KVKK m. 11 kapsamındaki hak ve taleplerinizi;

 • Islak imzalı bir şekilde posta yoluyla veya şahsen Kavalıdere Mah. Zeytindalı Cad. 14/7  A. Ayrancı Çankaya Ankara 06540 Türkiye adresine başvurarak,

 • Güvenli elektronik imza, mobil imza kullanılarak kvkk@legaldesignturkey.com adresine veya,

 • Tarafınızca Legal Desgn Turkey’e daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@legaldesignturkey.com adresine

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre iletebilirsiniz.

** Tarafımıza ilettiğiniz başvuruyu usulüne uygun bir şekilde ilettiğinize dikkat etmenizi rica ederiz, usulüne uygun bir şekilde iletilmeyen başvurular reddedilecektir.

** Kişisel verilerin yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşımını önlemek adına başvurunun veri sahibi ilgili kişi tarafından yapıldığını kontrol etmek amacıyla sizlerden kimliğinizi belirlememize yardımcı olacak ek bilgi ve belge talebinde bulunabiliriz. 

 

[15.11.2021 - V. 1]

LEGAL DESIGN TURKEY

ÇALIŞAN ADAYI

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni Legal Design Teknoloji Danışmanlık Dizayn Proje ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.("Legal Design Turkey, LDT ve/veya Şirket") tarafından, istihdam amacıyla açılan pozisyonlara başvurmanız halinde, başvuru kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Legal Design Turkey ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenme amacını ve vasıtalarını belirlemesi ile veri kayıt sisteminin kurulmasından sorumlu olması nedeniyle Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. 14/7  A. Ayrancı Çankaya Ankara 06540 Türkiye adresinde yerleşik  Legal Design Teknoloji Danışmanlık Dizayn Proje ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.("Legal Design Turkey, LDT ve/veya Şirket") veri sorumlusudur. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

1. Linkedin Aracılığıyla Yapılan İş Başvuruları

 • Kimlik  Bilgileri: Ad, Soyad

 • İletişim Bilgileri: E-posta Adresi, Cep Telefon Numarası, Linkedin Profili

 • Özlük Bilgileri: CV, Özgeçmiş Bilgileri, Niyet Mektubu, Portfolyo

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Legal Design Turkey tarafından açılan pozisyonlara Linkedin aracılığı ile başvurmanız halinde, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve  çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK m.5/2(c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

2. E-posta Aracılığıyla Yapılan İş Başvuruları

 • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad

 • İletişim Bilgileri: E-posta Adresi

 • Özlük Bilgileri: CV, Özgeçmiş Bilgileri, Niyet Mektubu, Portfolyo

 • Diğer Bilgiler: E-posta içerisine eklemeyi tercih etmiş olduğunuz diğer bilgi ve belgeler

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Legal Design Turkey tarafından açılan pozisyonlara ebru[at]legaldesignturkey.com veya belirtilen diğer e-posta adreslerine e-posta göndermek suretiyle başvurmanız halinde, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve  çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK m.5/2(c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve  çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, işin gerektirmesi halinde Proje Paydaşlarına/İş Ortaklarına/Müşterilerimize,

Usulüne uygun bir şekilde talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

aktarılacaktır.

 

Bilgilerinizi Ne Kadar Süre ile Muhafaza Ediyoruz?

Açık pozisyonlara yapmış olduğunuz iş başvurular kapsamında Legal Design Turkey ile paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz, ilanın açık kaldığı süre boyunca muhafaza edilmekte, pozisyon için yapılan değerlendirme sürecinin sona ermesiyle birlikte imha edilmektedir.

 

KVKK 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde sayılan haklarınız aşağıdaki gibidir; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bize Ulaşın!

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ve KVKK m. 11 kapsamındaki hak ve taleplerinizi;

 • Islak imzalı bir şekilde posta yoluyla veya şahsen Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. 14/7  A. Ayrancı Çankaya Ankara 06540 Türkiye adresine başvurarak,

 • Güvenli elektronik imza, mobil imza kullanılarak kvkk@legaldesignturkey.com adresine veya,

 • Tarafınızca Legal Design Turkey’e daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@legaldesignturkey.com adresine

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre iletebilirsiniz.

** Tarafımıza ilettiğiniz başvuruyu usulüne uygun bir şekilde ilettiğinize dikkat etmenizi rica ederiz, usulüne uygun bir şekilde iletilmeyen başvurular reddedilecektir.

** Kişisel verilerin yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşımını önlemek adına başvurunun veri sahibi ilgili kişi tarafından yapıldığını kontrol etmek amacıyla sizlerden kimliğinizi belirlememize yardımcı olacak ek bilgi ve belge talebinde bulunabiliriz. 

 

[02.11.2021 - V. 1]

bottom of page